2019 год

 

Проверка

Итог проверки

  Приказ от 09.01.2019 №4

Приказ от 18.01.2019 №39 

Приказ от 17.04.2019 №238

Приказ от 18.07.2019 №450

  Приказ от 10.01.2019 №14 Приказ от 18.04.2019 №251 
    Приказ от 18.01.2019 №38
    Приказ от 04.02.2019 №74
  Приказ от 25.01.2019 №60 Приказ от 27.02.2019 №128
  Приказ от 28.01.2019 №61 Приказ от 04.02.2019 №75
  Приказ от 12.03.2019 №109 Приказ от 25.04.2019 №264
  Приказ от 12.02.2019 №110 Приказ от 26.02.2019 №124
  Приказ от 04.03.2019 №138 Приказ от 20.03.2019 №189
  Приказ от 04.03.2019 №139 Приказ от 20.03.2019 №188
  Приказ от 05.03.2019 №144 Приказ от 23.04.2019 №259
  Приказ от 22.03.2019 №177 Приказ от 17.04.2019 №237
 

Приказ от 01.11.2018 №834(начало)

Приложение №1

Приказ от 05.04.2019 №218
 

Приказ от 15.04.2019 №234

Приказ от 25.04.2019 №248
 

Приказ от 11.04.2019 №227

Приказ от 21.05.2019 №333
 

Приказ от 08.05.2019 №312

Приказ от 30.05.2019 №346
 

Приказ от 02.09.2019 №394

 

2018 год

 

Проверка

Итог проверки

  Приказ от 09.01.2018 №12  
   

Приказ от 09.01.2018 №17

  Приказ от 09.01.2018 №5 Приказ от 26.03.2018 №241 
  Приказ от 09.01.2018 №8

Приказ от 26.01.2018 №85

Приказ от 27.04.2018 №405

Приказ от 16.05.2018 №460

  Приказ от 09.01.2018 №11

Приказ от 01.02.2018 №121

Приказ от 26.04.2018 №362

Приказ от 23.11.2018 №889

Приказ от 27.11.2018 №896

  Приказ от 09.01.2018 №15  
  Приказ от 09.01.2018 №18

Приказ от 22.01.2018 №54

Приказ от 23.04.2018 №344

 Приказ от 16.07.2018 №583

 Приказ от 22.10.2018 №807

  Приказ от 11.01.2018 №24

Приказ от 21.03.2018 №231

  Приказ от 16.01.2018 №33

Приказ от 22.02.2018 №177

  Приказ от 16.01.2018 №34

Приказ от 06.02.2018 №128

  Приказ от 22.01.2018 №57

Приказ от 16.04.2018 №319

  Приказ от 24.01.2018 №78

Приказ от 06.02.2018 №127

  Приказ от 31.01.2018 №109

Приказ от 22.02.2018 №178

  Приказ от 07.02.2018 №137

Приказ от 27.03.2018 №246

  Приказ от 06.03.2018 №199

Приказ от 24.04.2018 №354

  Приказ от 26.03.2018 №240

Приказ от 31.05.2018 №487

  Приказ от 28.03.2018 №271

Приказ от 03.05.2018 №409

  Приказ от 02.04.2018 №278

Приказ от 04.05.2018 №417

  Приказ от 02.04.2018 №279 Приказ от 18.04.2018 №329
  Приказ от 03.04.2018 №284 Приказ от 21.05.2018 №468 
  Приказ от 07.05.2018 №424 Приказ от 01.06.2018 №492
  Приказ от 14.05.2018 №447 Приказ от 01.06.2018 №493 
  Приказ от 28.05.2018 №480 Приказ от 27.09.2018 №725
  Приказ от 01.06.2018 №494  
  Приказ от 30.08.2018 №642 Приказ от 23.10.2018 №811
  Приказ от 30.08.2018 №644 Приказ от 27.09.2018 №730
  Приказ от 03.09.2018 №646 Приказ от 09.10.2018 №718
  Приказ от 06.09.2018 №655 Приказ от 17.09.2018 №667
  Приказ от 21.09.2018 №705 Приказ от 17.12.2018 №1050 
  Приказ от 26.09.2018 №716 Приказ от 23.10.2018 №810 
  Приказ от 08.10.2018 №776 Приказ от 12.11.2018 №863
  Приказ от 12.10.2018 №786 Приказ от 21.11.2018 №880
  Приказ от 30.10.2018 №828  
  Приказ от 01.11.2018 №834 Приказ от 05.04.2019 №218
  Приказ от 09.11.2018 №859  Приказ от 23.11.2018 №887
  Приказ от 15.11.2018 №872 Приказ от 22.11.2018 №882
  Приказ от 21.11.2018 №878 Приказ от 25.12.2018 №1102 
  Приказ от 03.12.2018 №926 Приказ от 21.12.2018 №1066
  Приказ от 04.12.2018 №930  
  Приказ от 04.12.2018 №931 Приказ от 25.12.2018 №1105
    Приказ от 26.12.2018 №1107
  Приказ от 21.12.2018 №1077  
  Приказ от 21.12.2018 №1078  
 

2017 год

 

Проверка

Итог проверки

  Приказ от 12.01.2017 №33

Приказ от 23.01.2017 №126

  Приказ от 19.01.2017 №108

Приказ от 27.02.2017 №233

Приказ от 30.03.2017 №386

  Приказ от 24.01.2017 №137 Приказ от 07.02.2017 №186
  Приказ от 24.01.2017 №139 Приказ от 03.02.2017 №176
  Приказ от 02.02.2017 №173 Приказ от 22.02.2017 №227
  Приказ от 20.02.2017 №214

Приказ от 23.03.2017 №334

Приказ от 24.04.2017 №472

   

 

  Приказ от 28.02.2017 №243 Приказ от 22.03.2017 №322
  Приказ от 02.03.2017 №258 Приказ от 31.03.2017 №391
  Приказ от 14.03.2017 №293 Приказ от 14.04.2017 №445
  Приказ от 22.03.2017 №325 Приказ от 18.05.2017 №561
  Приказ от 04.04.2017 №404 Приказ от 20.04.2017 №462
  Приказ от 11.04.2017 №434  Приказ от 26.04.2017 №484
  Приказ от 12.04.2017 №437 Приказ от 01.06.2017 №622
  Приказ от 20.04.2017 №464 Приказ от 24.05.2017 №586
  Приказ от 24.04.2017 №471 Приказ от 22.05.2017 №566
  Приказ от 10.07.2017 №673 Приказ от 20.07.2017 №686
  Приказ от 20.07.2017 №687 Приказ от 03.08.2017 №699
  Приказ от 30.08.2017 №746 Приказ от 25.09.2017 №817
  Приказ от 07.09.2017 №760  
  Приказ от 07.09.2017 №761 Приказ от 25.09.2017 №816
  Приказ от 11.09.2017 №767 Приказ от 29.09.2017 №819
  Приказ от 05.09.2017 №756

Приказ от 02.10.2017 №835

Приказ от 13.10.2017 №860

  Приказ от 25.09.2017 №815 Приказ от 09.10.2017 №852
  Приказ от 03.10.2017 №841 Приказ от 23.10.2017 №885
  Приказ от 06.10.2017 №850 Приказ от 31.10.2017 №904
  Приказ от 17.10.2017 №865 Приказ от 04.12.2017 №987
  Приказ от 17.10.2017 №866 Приказ от 29.12.2017 №1132
  Приказ от 17.10.2017 №867 Приказ от 15.11.2017 №924
  Приказ от 27.11.2017 №955 Приказ от 22.12.2017 №1031
  Приказ от 28.11.2017 №959 Приказ от 29.12.2017 №1127

 

 

 

2016 год

 

Проверка

Итог проверки

  Приказ от 11.01.2016 №8  Приказ от 26.01.2016 №108
  Приказ от 25.01.2016 №85 Приказ от 26.01.2016 №104
  Приказ от 25.01.2016 №101 Приказ от 09.02.2016 №217
  Приказ от 02.03.2016 №352 Приказ от 23.03.2016 №472 
  Приказ от 01.02.2016 №147 Приказ от 10.02.2016 №239
  Приказ от 01.02.2016 №148 Приказ от 08.02.2016 №208
  Приказ от 05.02.2016 №206 Приказ от 18.02.2016 №282
  Приказ от 10.02.2016 №237 Приказ от 21.03.2016 №447
  Приказ от 28.03.2016 №503 Приказ от 11.04.2016 №636
  Приказ от 31.03.2016 №525

Приказ от 31.05.2016 №884

Приказ от 29.08.2016 №1273

  Приказ от 31.03.2016 №536

Приказ от 07.04.2016 №617

  Приказ от 01.04.2016 №549 Приказ от 15.04.2016 №669
  Приказ от 01.04.2016 №553 Приказ от 29.04.2016 №735
  Приказ от 01.04.2016 №561 Приказ от 29.04.2016 №736
  Приказ от 04.04.2016 №570 Приказ от 04.05.2016 №745
  Приказ от 06.04.2016 №608 Приказ от 29.04.2016 №741
  Приказ от 11.04.2016 №633 Приказ от 12.04.2016 №641
  Приказ от 12.04.2016 №644 Приказ от 15.04.2016 №656
  Приказ от 14.04.2016 №648 Приказ от 29.08.2016 №1266
 

Приказ от 18.04.2016 №672

Приказ от 04.07.2016 №1035

Приказ от 13.07.2016 №1081
 

Приказ от 25.04.2016 №706

Приказ от 29.04.2016 №727

 

Приказ от 22.04.2016 №722

Приказ от 16.06.2016 №965

Приказ от 28.06.2016 №1009

  Приказ от 23.05.2016 №850 Приказ от 17.06.2016 №974
    Приказ от 23.05.2016 №859
  Приказ от 23.06.2016 №994 Приказ от 02.08.2016 №1146
    Приказ от 28.06.2016 №1010

 

Приказ от 03.08.2016 №1158

Приказ от 10.10.2016 №1524

Приказ от 26.10.2016 №1600

  Приказ от 22.08.2016 №1218 Приказ от 19.09.2016 №1388
  Приказ от 06.09.2016 №1231 Приказ от 27.09.2016 №1442

 

Приказ от 05.09.2016 №1314 Приказ от 03.10.2016 №1493
  Приказ от 14.09.2016 №1368 Приказ №1605
  Приказ от 15.09.2016 №1380 Приказ от 17.10.2016 №1554
  Приказ от 23.09.2016 №1417 Приказ от 23.09.2016 №1451
  Приказ от 04.10.2016 №1501 Приказ от 13.10.2016 №1539
  Приказ от 05.10.2016 №1513 Пркиаз от 24.10.2016 №1583
  Приказ от 19.10.2016 №1563 Приказ от 10.11.2016 №1689
  Приказ от 28.10.2016 №1619 Приказ от 28.11.2016 №1770
  Приказ от 01.11.2016 №1628 Приказ от 05.12.2016 №1810
  Приказ от 15.12.2016 №1914 Приказ от 21.12.2016 №1977
    Приказ от 19.12.2016 №1924

 

 

 

2015 год

ПЛАН ИНСПЕКЦИОННО - КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД
 

Проверка

Итог проверки

1

Приказ от 14.01.2015 №7

Приказ от 02.02.2015 №61

2

Приказ от 24.02.2015 №152

Приказ от 16.03.2015 №214

3

Приказ от 27.02.2015 №163

Приказ от 31.03.2015 №269

4

Приказ от 08.04.2015 №317

Приказ от 17.04.2015 №345

 

5

Приказ от 10.04.2015 №329

Приказ от 08.05.2015 №407

6

Приказ от 23.04.2015 №364

Приказ от 15.05.2015 №430

7

Приказ от 30.04.2015 №390

Приказ от 22.05.2015 №458

8

Приказ от 21.05.2015 №453

Приказ от 16.06.2015 №512

9

Приказ от 15.06.2015 №508

Приказ от 05.08.2015 №589

10

Приказ от 03.07.2015 №545

Приказ от 30.07.2015 №584

11

Приказ от 28.08.2015 №633

Приказ от 21.09.2015 №743

12

Приказ от 31.08.2015 №642

Приказ от 09.10.2015 №786

13

Приказ от 04.09.2015 №682

Приказ от 17.09.2015 №733

 

14

Приказ от 04.09.2015 №712

Приказ от 08.10.2015 №782

15

Приказ от 30.09.2015 №770

Приказ от 16.10.2015 №804

16  Приказ от 15.10.2015 №799

Приказ от 25.11.2015 №931

17

Приказ от 27.10.2015№828

Приказ от 25.11.2015 №928

   

Приказ от 29.12.2015 №1040

Приказ от 29.01.2016 №134

18

Приказ от 08.12.2015 №963

Приказ от 29.12.2015 №1039

Приказ от 16.03.2016 №417

19

Приказ от 11.12.2015 №990

Приказ от 28.12.2015 №1038

20

Приказ от 14.12.2015 №991

Приказ от 31.12.2015 №1050

  

2014 год

ПЛАН ИНСПЕКЦИОННО - КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД
 

Проверка

Итог проверки

1

Приказ от 05.02.2014 №51

Приказ от 14.03.2014 №129

2

Приказ от 04.03.2014 №110

Приказ от 04.04.2014 №172

3

Приказ от 18.03.2014 №141

Приказ от 31.03.2014 №160

4

Приказ от 14.03.2014 №131

Приказ от 24.04.2014 №219

5

Приказ от 28.03.2014 №153

Приказ от 21.05.2014 №270

6

Приказ от 17.06.2014 №313

Приказ от 13.08.2014 №386

7

Приказ от 09.09.2014 №449

Приказ от 29.09.2014 №491

 

8

Приказ от 10.09.2014 №455

Приказ от 06.10.2014 №512

9

Приказ от 23.09.2014 №474

Приказ от 06.10.2014 №514

10

Приказ от 29.09.2014 №492

Приказ от 27.10.2014 №576

11

Приказ от 14.10.2014 №542

Приказ от 27.11.2014 №638

12

Приказ от 14.10.2014 №544

Приказ от 26.11.2014 №631

13

Приказ от 17.10.2014 №549

Приказ от 25.11.2014 №630

14

Приказ от 27.10.2014 №572

Приказ от 14.11.2014 №611

15

Приказ от 05.11.2014 №593

Приказ от 14.11.2014 №612

16

Приказ от 20.11.2014 №620

Приказ от 08.12.2014 №667